Dialogmødet om aktivitetscenters fremtid er desværre blevet AFLYST

DIALOGMØDET ER DESVÆRRE AFLYST


Struer Kommune vil gerne invitere til et dialogmøde med alle jer, der benytter både Aktivitetscenteret og Frivilligcenteret.

Ungdomsskolen skal flytte i andre lokaler, og det får betydning for nogle af de faciliteter, som I benytter i dag. Det vil kræve omfattende anlægsinvesteringer, hvis faciliteterne skal etableres i den nuværende bygning, som huser Aktivitetscenteret og Frivilligcenteret.

Kom til dialogmøde den 22. februar 2024 fra kl. 17.00-19.30 på Aktivitetscenteret og vær' med til at drøfte alternative muligheder for fysisk placering af centrene.

Tilmelding
Af hensyn til forplejning og plads bedes du tilmelde dig til Karen Qvist Kristensen - karenk@struer.dk senest fredag den 2. februar

Dagsordenen sendes ud i uge 6, så I har mulighed for at forberede jer til mødet