Aktivitetscenter Struers hjemmeside

Ordensregler

Ordensregler for brug af Aktivitetscenter Struer

Husk at ryde op!

 

Lokalerne afleveres opryddet.
Man er selv ansvarlig for at der foretages oprydning og aftørring af borde efter brug og gulvene fejes om nødvendigt. Opvask, afrydning og aftørring af køkken er også brugers ansvar.


Alt service afskylles før vask, efter vask sættes servicen på plads i depotet, og bruger er ansvarlig for at servicen er rent inden det kommer på de rigtige hylder i depotet.

Køkkenet afleveres aftørret på borde og opvaskemaskine. Vaskene rengøres efter brug.

Alt affald fjernes fra lokalerne og leveres til affaldscontainere i træskuret ved parkeringspladsen, større mængder af pap, flasker eller affald fra aktiviteter skal fjernes helt fra centrets område.

Ved brug af værkstederne henledes opmærksomheden på at brugerne ikke er forsikret mod tilskadekomst.

For at forebygge ulykker må der ikke nydes øl eller spiritus i centrets værksteder.

HUSET ER RØGFRI, DER MÅ RYGES PÅ PAKERINGSPLADSEEN!

Det er brugerne af lokalerne, der har ansvaret for at ovennævnte regler overholdes.

Misligholdelse af ordensregler medfører betaling for servicemedarbejdere eller rengøringspersonalets tidsforbrug til opfyldelse af reglerne.

Misligholdelse af ordensregler kan medfører bortvisning efter beslutning i centrets bestyrelse.

KONTAKT INFORMATION
Aktivitetscenter Struer
Skolegade 5A
7600 Struer
Karen Qvist Kristensen
Leder
karenk@struer.dk
2487 7147