Aktivitetscenter Struers hjemmeside
Praktisk information

Husets åbningstider

Mandag-torsdag fra kl. 8.00-22.00
Fredag fra kl. 8.00-16.00
Weekend efter aftale, hvis der er booket lokaler.

 • Aktivitetscenteret har helt lukket mellem jul og Nytår.
 • Huset er lukket alle helligdage i påsken.
 • Huset er helt lukket hele juli måned samt den første uge i august.

Bookning

Hvis du er med i en forening eller interessegruppe og ønsker at booke et lokale, skal du kontakte

Daglig leder Karen Qvist Kristensen
T: 24 87 71 47
E: Karenk@struer.dk

Parkering: klik for at åbne PDF

Ordensregler

Huset kan ikke lejes ud til private fester.

Lokalerne afleveres opryddet.

Man er selv ansvarlig for at der foretages oprydning og aftørring af borde efter brug og gulvene fejes om nødvendigt. Opvask, afrydning og aftørring af køkken er også brugers ansvar.

Alt service afskylles før vask, efter vask sættes servicen på plads i depotet, og bruger er ansvarlig for at servicen er ren inden det kommer på de rigtige hylder i depotet.

Køkkenet afleveres aftørret på borde og opvaskemaskine. Vaskene rengøres efter brug.

Alt affald inkl. tomme flasker fjernes fra lokalerne og leveres til affaldscontainere i træskuret ved parkeringspladsen, større mængder af pap, flasker eller affald fra aktiviteter skal fjernes helt fra centrets område.

Ved brug af værkstederne henledes opmærksomheden på at brugerne ikke er forsikret mod tilskadekomst.

For at forebygge ulykker må der ikke nydes øl eller spiritus i centrets værksteder.

Huset er røgfrit, der må ikke ryges på matriklen.

Det er brugerne af lokalerne, der har ansvaret for at ovennævnte regler overholdes.

Misligholdelse af ordensregler medfører betaling for servicemedarbejdere eller rengøringspersonalets tidsforbrug til opfyldelse af reglerne. Det er derfor vigtigt at brugerne overholder ordensreglerne.

Misligholdelse af ordensregler kan medfører bortvisning efter beslutning i centrets bestyrelse.

Lokaleoversigt

 • Salen: Borde og stole til 100 personer. Bingoanlæg med skærme, lydanlæg, teleslynge og projektor.
 • Mødelokale 1: Borde og stole til 48 personer, teleslynge, projektor, vand og udslagsvask.
 • Mødelokale 2: 8 borde med 18 siddepladser, fast projektor, vand og udslagsvask.
 • Mødelokale 3: 8 borde med 28 siddepladser, vand og udslagsvask.
 • Mødelokale 4: Borde med 15 siddepladser, vand og udslagsvask
 • Mødelokale 5: 7 borde med 28 siddepladser.
 • Mødelokale 6: 4 borde med 20 siddepladser.

Lokale tegning

 • Aktivitetslokale 1: Inventar til diverse kreative aktiviteter (uden hensyn til inventaret), vand og udslagsvask.
 • Aktivitetslokale 2: Frit gulvareal, intet inventar.
 • Torvet: Der forefindes billardborde.
 • Kopirum med adgang til print/ kopiering mod betaling.
 • Der er trådløst internet i hele huset.
 • Der forefindes mobil projektor og lærred. 

Guide til frivillig arbejde

KONTAKT INFORMATION
Aktivitetscenter Struer
Skolegade 5A
7600 Struer
Karen Qvist Kristensen
Leder
karenk@struer.dk
2487 7147