Aktivitetscenter Struers hjemmeside
Om os

Aktivitetscenter Struer

Aktivitetscenter Struer har til formål at skabe et fælles mødested i fleksible rammer for borgere, foreninger, frivillige, netværksgrupper m.m.

Aktivitetscenter Struer er et hus for borgere i alle aldre, der i fællesskab kan være med til at udvikle huset og udfylde rammerne, og hvor frivillighedskulturen og samarbejde har mulighed for at udvikle sig på kryds og tværs.

Der er i huset et samarbejde med foreninger, grupper på folkeoplysningsområdet, det frivillige sociale område og ældreområdet.

Aktivitetscenter Struer har til formål at stille lokaler til rådighed for:

 • De frivillige sociale foreninger i Struer kommune
 • Ældreaktiviteter i Struer Kommune
 • Folkeoplysende foreningsaktiviteter i Struer Kommune

Naturlige interessegrupper inden for de nævnte områder.

Ønsker du at låne lokaler på Aktivitetscenteret, kan du kontakte 
Karen Qvist Kristensen
E: karenk@struer.dk

Der er også mulighed for at blive introduceret til huset, eller til nogle af de øvrige Aktiviteter.
 

Bruger rådet for Aktivitetscenter Struer

Bruger rådet mødes ca. hver anden måned eller efter behov. På møderne drøftes store som små opgaver vedr. drift og brug af huset, hvis der ønskes nye tiltag, samt hvis der er nogle generelle problemer med brugen af huset, som skal drøftes.
Bruger rådet er tænkt som et talerør for brugerne af huset.

Medlemmer

 • Formand: Anne-Lise Markus Madsen
  T: 23 84 18 27 | E:annelisemarkus@hotmail.dk
 • Næstformand: Kirsten Andersen
  E: kirstenaggerand@hotmail.com 
 • Anne Marie Leth
 • Anette Sandbæk
 • Annette Jensby
 • Karen Qvist Kristensen (Leder af Aktivitetscenter Struer)
 • Kurt Veise
 • Verner Riggelsen

Virksomhedsplanen (PDF)

KONTAKT INFORMATION
Aktivitetscenter Struer
Skolegade 5A
7600 Struer
Karen Qvist Kristensen
Leder
karenk@struer.dk
2487 7147