Aktivitetscenter Struers hjemmeside

Kunstforeningen

Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling den 24. oktober 2012.

Foreningens formål er at give plads for især kunstnere fra nærområdet og at lave udstillinger, som afspejler den mangfoldighed, der er blandt nærområdets billedkunstnere. Samtidig vil vi gerne give medlemmer og brugere af huset mulighed for gennem udstillingerne og arrangementerne at opleve mange forskellige kunstarter, der måske sommetider kan provokere og give grobund for nye oplevelser.

Kunstforeningen indkøber kunst fra udstillingerne til udlodning ved den årlige generalforsamling som afholdes i april/maj.

Kontingent er 100 kr., som opkræves hvert år i maj måned.

Tilmelding til Karen Qvist på tlf. 24 87 71 47 eller ved henvendelse på kontoret.

Bestyrelsen for kunstforeningen

Formand: Ruth Schelde
Næstformand: Ida Borup Højer
Kasserer: Karen Qvist ( Leder af Aktivitetscenter Struer)

Menige medlemmer:
Bodil Pedersen
Birthe Michaelsen
Anne-Grethe Jørgensen
 

Program for kunstforeningen

KONTAKT INFORMATION
Aktivitetscenter Struer
Skolegade 5A
7600 Struer
Karen Qvist Kristensen
Leder
karenk@struer.dk
2487 7147